Ders Verme Hareketliliği (Giden Öğretim Elemanı)

Giden Öğretim Elemanı Genel Bilgiler

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:
Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek
Ders verme hareketliliğine katılabilme şartları
1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Giden Öğretim Elemanı Gitmeden Önce Yapılacak İşlemler

Çalışma Programı & Davet Mektubu
Ders programı ve tarihler üzerinde karşı kurum ile anlaşıldıktan sonra “Working Plan” (Çalışma Programı) formu doldurulur. Bu form, gidecek öğretim elemanı, Trakya Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü ve karşı kurum koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Bu formun orijinal imzalı nüshası ile birlikte karşı kurumdan alınan davet mektubu Erasmus Ofisi’ne verilecektir. Davetiye mektubu öğretim elemanının karşı kurumda bulunacağı tarihleri içeren onaylı bir belgedir.

Pasaport & Vize
Gidilecek ülke için vize almak gerekebilir ve her ülkenin vize koşulları farklıdır. Bu nedenle ilgili ülkenin Konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğine başvurulması gerekir. Bazı durumlarda vize almak aylar sürdüğünden vize için erken başvurmak çok önemlidir. Vize almak için T.Ü.’den Letter of Confirmation mektubu ve gideceğiniz kurumdan gönderilen Davetiye Mektubu (Yolculuk ve Seyahat Sigortası) gerekebilir. Ayrıca her ülke konsolosluğu kendi kurallarına göre çeşitli belgeler istemektedir. Konsolosluklara başvurarak gerekli belgeleri öğrenmeniz gerekmektedir.

Seyahat-Sağlık Sigortası
Öğretim elemanlarının gitmeden önce, seyahat ve orada kalacağı dönemi kapsayan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigorta vize işlemleri sırasında da gerekli olmaktadır. Öncelikle gidilecek ülkenin Konsolosluğu ile irtibata geçip ne tür bir sigorta istedikleri öğrenilmelidir. Vize için zaman zaman farklı koşullarda sigorta istenmektedir.

Vize için gerekli olmasa da seyahat, sağlık sigortası yaptırılması yurt dışında bulunduğunuz süreçte korunur olmanız açısından gereklidir. Bir fotokopisi gitmeden önce Erasmus Ofisi’ne bırakılmalıdır.
Banka Hesabı
Ziraat Bankası Edirne Şubesi’nde Euro hesabı açtırılmalıdır. Banka hesabı açtırırken personel kimliği, nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmektedir.
Hibe Sözleşmesi
Öğretim Elemanının evrakları alındıktan sonra Erasmus Birimi tarafından “Hibe Sözleşmesi” hazırlanır ve gidecek öğretim elemanı ile kurum koordinatörü tarafından imzalanır.

Giden Öğretim Elemanı Dönüşte Yapılacak İşlemler

Çalışma Planı ve Kabul Mektubu
Gitmeden önce karşı kurumdan talep ettiğiniz bu belgeler orijinal değilse, hareketlilik dönüşü bu belgelerin orjinallerini 2’şer nüsha ve karşı kurumdan imzalı olmak üzere alınız. Dönüşte Erasmus Ofisi’ne getiriniz.
Katılım Sertifikası
Gidilen kurum tarafından onaylı Katılım Sertifikası (Certificate of Confirmation) belgesi alınmalıdır. Bu belge, öğretim yapılan üniversiteden onaylatılan, içeriğinde verilen dersler, ders saati sayısı ve tarihlerin yazılı olduğu, imzalı bir belgedir. Dönüşte Erasmus Ofisi’ne getiriniz.

Öğretim Elemanı Faaliyet Nihai Rapor Formu
Öğretim Elemanı Rapor Formu’nu eksiksiz doldurunuz. (Gerekli dokümanlar bölümünde yer almaktadır) Bir çıktısını alarak Erasmus Ofisi’ne getiriniz.
Pasaport Fotokopisi
Pasaportunuzdaki yurt dışına giriş çıkış tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisini Erasmus Ofisi’ne getiriniz.

Giden Öğretim Elemanı Hibeler

Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak şekilde (400 €’ya kadar olan uygun seyahat giderlerinin tamamı, 400 €’yu asan bölümün ise %50’si oranında) bir ödeme yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hakettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme iliksin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. El kitabında belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar yararlanıcıya aittir.
Faaliyetin gerçekleşmediği ya da öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 5 saat ders verdiği açıkça görünmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Hibe hesaplamaları sonucunda elde edilen ondalıklı hibe miktarlarının ödeme işlemlerinde yarattığı sıkıntılar nedeniyle, yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan ondalıklı hibe miktarlarının ondalık kısım dikkate alınmaksızın ödenmesi mümkündür (1030,71 € yerine 1030 € ödenmesi ya da 2234,28 € yerine 2234 € ödenmesi gibi). Virgülden sonra gelen bölümün ödenip ödenmeyeceği konusundaki karar yükseköğretim kurumuna bırakılmıştır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede yer alacak toplam hibe miktarı taraflarca onaylanmış öğretim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.
Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %80’i oranındadır.
Yükseköğretim kurumu mümkün olan durumlarda, Komisyon tarafından ödenen hibelerin Merkeze ulaşması ve Merkez’in de yüklenici kuruma bu hibeyi aktarması şartı ile yararlanıcıya faaliyet dönemi başlamadan veya yurt dışına çıkmadan önce ilk ödemeyi yapar. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir.
İkinci ödemenin yapılabilmesi için personelin faaliyet nihai raporunu ofise teslim etmesi şarttır. Seyahat giderleri farklı bir para birimi üzerinden ise, kur çevrimi yükseköğretim kurumu ile Merkez arasında imzalanan sözleşmede belirtildiği şekilde yapılarak “€” cinsinden ödeme yapılır.
Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karsı kurumdan kişinin görevinin gerektirdiği bir eğitim alındığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.
Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili gider uygun seyahat gideri olarak kabul edilmez.
Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.
Toplu tasıma araçlarını kullanmayıp, kendi özel aracı ile ulaşımını sağlayan personele fatura karşılığında benzin ücreti ödenmez.

Gerekli belgeler ekte verilmiştir.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 715 kez okundu.