Hakkımızda

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemize uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları ve uluslararası öğrenci olarak gelen/giden  öğrencilere ve öğretim üyelerine yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde gerek duyacakları hizmeti sağlar. Bünyesinde bulunan Dış İlişkiler koordinatörlüğü ile Üniversitemizin dış dünyaya açılan penceresi konumunda olan merkezimiz Üniversitemizin Balkanlar Politikasına paralel olarak işlevini sürdürür.

Merkezimiz öğrenci ve akademik personel değişimi ilkeleriyle sürdürülen  uluslararası program ve projeleri Üniversite adına yürütür, uluslararası ortak eğitim programları ve projelerin üniversite genelinde uygulanmasını sağlar, üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında kültürel, sanatsal, bilimsel alanlar ile eğitim‒öğretim konularında işbirliğini geliştirir, öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve yeterliklerinin arttırılmasına katkı sağlar, uluslararası hareketlilik/değişim programları kapsamında gerçekleştirilecek projelerin yararlanıcıları için başvuru duyurularını, yabancı dil ve mülakat sınavlarını organize eder  ve yararlanıcıların seçimini yapar.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Türk Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus Hareketliliği ve diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarının takibini yapar, sözleşmelerin Rektör tarafından imzalanmasını sağlar, düzenli olarak Türk Ulusal Ajansına ara ve final raporları gönderir.

Birimimiz Üniversitemize gelen yabancı öğrenci ve personelin resmi başvuru, kabul vb. işlemlerini yürütür, tüm ulusal/uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer gibi etkinliklerde Üniversitemiz temsiline katkı sağlar, yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret eder ve bu kapsamda Üniversitemizi ziyaret edecek heyetlerin programlarını koordine eder.

Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur, uluslararası ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme ve belge hazırlama konularında teknik destek sağlar.

Bu içerik 18.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 4302 kez okundu.