Sınır Ötesi İş Birliği Projeleri

Sınır Ötesi İş Birliği Projeleri

Türkiye ve Bulgaristan, Ab Komisyonu ile birlikte sınır bölgelerinde, sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Ortak Küçük Projeler Fonu Hibe Programını düzenlemiştir.
Ortak Küçük Projeler Fonu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel insiyatiflerin katıldığı, bölgesel kalkınma ve sınır ötesi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak projelerin yarışma ortamında seçilerek destek aldığı bir hibe programıdır.

Kimler Başvurabilir

Başvuru yapacak kurum ve kuruluşların Edirne ve Kırklareli illerinde faaliyet göstren, kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe haiz olmaları ve Bulgaristan tarafıdan Haskovo, yambol ve Burgaz İdari Bölgelerinde faaliyet gösteren ve ortaklık beyannamesi imzalayan en az bir ortak bulmaları gerekmektedir.

Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;
Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm insiyatifler
Yerel Yönetimler (belediye, il özel idare ve köy muhtarlıkları) ve bunların birlikleri
Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler ve sendikalar
İl Müdürlükleri (il Müdürlükleri yalnızca iştirakçi sıfatı ile projeye katılabilirler. İştirakçiler, projenin uygulanmasında gerçek bir rol üstlenmemekle birlikte hibeden yararlanamazlar)
Üniversiteler, Okullar

Nasıl Başvurabilirim

Başvuru için aşağıdaki internet sitelerinden temin edilebilecek olan başvuru formları doldurulmalıdır.
http://www.dpt.gov.tr
http://www.cfcu.gov.tr
http://www.edirne.gov.tr
http://www.kirklareli.gov.tr
http://deltur.cec.eu.int

Hibe Miktarları

Bu hibe Programında tahsis edilen toplam kaynak 465.000 Avro'dur. Her bir proje verilebilecek hibe miktarı ; en az 10.000 Avro, en fazşa 50.000 Avrodur.

Hangi Tip Projeler Desteklenir ?

Aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik küçük ölçekli projeler finanse edilecektir:
Sınır Bölgesinin ekonomik temelinin güçlendirilmesi
Yöre turizminin geliştirilmesi
Kültür alışverişinin desteklenmesi
Bölgedeki Kurulmsal ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi
Sınır bölgelerindeki demokratik toplumun güçlendirilmesi

Yararlı Bağlantılar

http://www.dpt.gov.tr
http://www.cfcu.gov.tr
http://www.edirne.gov.tr
http://www.kirklareli.gov.tr
http://deltur.cec.eu.int

Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 429 kez okundu.