GCE A Level Sınavları Not Dönüşümü


Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip aday öğrencilerimiz aşağıdaki şekilde GCE A Level notlarını hesaplayabilirler.

GCE A level sınavına ait değerler aşağıdaki gibidir,
A*(a*) = 5: A(a) = 5, B(b) = 4, C(c) = 3: D(d) = 2, E(e) = 1, U = 0.

Girilen sınavlara ait sonuçlar yukarıdaki bilgilerin aritmetik ortalaması hesaplanarak 5 lik sistemde başvuruda kullanılabilir. Örneğin GCE A Level sınav notlarını 5, 5, 4 ise

5+5+4= 14, 14/3= 4,66 olarak kullanabilirsiniz.


Bu içerik 12.07.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 418 kez okundu.