Uluslararası Öğrenci Danışmanları Değerlendirme Toplantısı

Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Danışmanları 1. Değerlendirme Toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde TÜ Balkan Kongre Merkezi Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz birimlerinde görevli Uluslararası Öğrenci Danışmanı hocalarımızın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Murat Türkyılmaz; Üniversitemizin uluslararası öğrenci sürecindeki konumu hakkında sayısal veriler ve yapılan tanıtım gezilerinden edinilen bilgiler ışığında bilgi verdi.

Öğrencilerin beklentileri ve sorunları üzerine düşünce ve fikirlerin paylaşıldığı toplantı da aşağıdaki maddeler üzerinde fikir birliği sağlandı.

 • Kayıt esnasında öğrencilere ilgili danışmanın iletişim bilgilerinin verilmesi ve danışmanı ile kesinlikle irtibata geçmesinin öğrenciye telkin edilmesi;
 • Danışman İletişim Bilgilerinin; Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü resmi web sayfasında toplu olarak, birimlerin sayfasında ise birim bazında bulunmasına;
 • Genel Oryantasyon Programının dönemin başlaması ile gecikmeksizin yapılmasına;
 • Oryantasyon Programının ayrıca birim bazında da yapılması;
 • Öğrenci liste ve iletişim bilgilerinin birim öğrenci işlerinden danışman tarafından alınmasına ve listelerin danışmanlar ile paylaşılması için birimler ile ilgili yazışmanın Rektörlük kanalıyla yapılmasına;
 • Danışmanların birbiri ile iletişime geçebilmesi için bir Whatshapp grubu kurulmasına;
 • Birim öğrenci sayısı ile orantılı olarak danışman atanmasına;
 • Kayıt dönemlerinde Göç İdaresinden personel istenmesine;
 • Katkı Payı/Öğrenim ücreti yatırılmasına dayalı olarak oluşan seçmeli derslerin uluslararası öğrenciler tarafından seçilememesi sorununa geçici değil kalıcı bir çözüm bulunmasına;
 • Uluslararası öğrencilere staj yeri bulunması ve öğrencinin kendi ülkesinde staj yapabilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasına;
 • Öğrencilerin gerekli durumlarda "Psikolojik Danışmanlık Ofisine" yönlendirilmesine ve böyle bir ofisin varlığından haberdar edilmeleri;

Uluslararası Öğrenci Danışmanları Değerlendirme toplantısının ilki yapılan konuşmalar ve Merkez Müdürümüz Doç.Dr. Murat Türkyılmaz’ın sunumunun ardından son buldu.

Ek Resimler
Bu içerik 27.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 476 kez okundu.