Giden Öğrenciler

Giden Öğrenci Genel Bilgiler

Erasmus Öğrenim Hareketliliği nedir?
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.
Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, varolan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması olunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.
Akademik durum, ders kaydı
Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönemini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Krediler veya alınan derslerin tanınmaması; sadece misafir olunan kurumda öğrenci tarafından gerçekleştirilern çalışmalarda öğrencinin kendi kurumu tarafından istenen başarı düzeyini sağlamada başarısız olması durumunda veya katılımcı kurumlar tarafından tam tanınırlık için gereken şartları sağlamada başarısız olması durumunda söz konusudur. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında belirtilen ve yurt dışında alarak başarılı olduğu bir dersten karşılık olarak muaf olması gereken bir dersten tekrar sınava girmesi veya yeniden bu dersi alması öğrencinin talep etmesi dışında söz konusu olamaz. Başarılı olunan tüm dersler diploma ekinde gösterilir.
Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
Hibeler
Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir.
Birinci taksit :Öğrenci gitmeden önce %80 verilir. Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Birimi’ne gerekli belgeleri getirmiş ve sözleşmeyi imzalamış olması gerekmektedir. Hibe vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ödenir.
İkinci taksit : Değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını / Confirmation of Study Formunu teslim etmesi sonrası, Confirmation of Study formunda belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre dikkate alınarak hibe miktarı tekrar hesaplanacaktır.
Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olma durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin %20’si ödenmez.
Ülkeler için belirlenen hibe miktarları ilgili akademik yılda uygulanmak üzere her ülke için ayrı ayrı belirlenmiştir. Öğrenim hareketliliği için gidilen ülkeye göre belirlenen harcırah hibesi miktarları 2011-12 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda görebilirisiniz.


BAŞVURU SÜRECİ

Öncelikle Faküle/Enstitü, Yüksekokul ya da Meslek Yüksek Okulunuz İkili Anlaşması olup olmadığını kontrol ediniz. Başvuru öncesinde ikili anlaşmalar ve kontenjanlar ilan edilecektir. Web sayfamızdan gerekli duyuruları takip edebilirisiniz.
Yıl içerisinde 1 defa Erasmus Koordinatörlüğü tarafından başvuru kabul etmek için ilana çıkılır. Öğrenciler Erasmus Otomasyon Sitemine kayıt olup gerekli belgelerle kendi akademik birimlerindeki Erasmus Bölüm koordinatörlerine başvuru yaparlar.
Başvuru yapabilmek için her yıl bir defa Erasmus Koordinatörlüğü’nce yapılan Erasmus Yabancı Dil sınavına öğrenciler girmek zorundadırlar. Erasmus Yabancı Dil Sınavı, anlaşmalı AB ülkeleri tarafından da öngörülen Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde gerçekleştirilir ve sınav sonucunun geçerliliği 1 yıldır.
Bu sınava girmeden başvuru yapmak mümkün değildir. Ancak ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS gibi ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan almış adayların sınav sonuçları başvuru sürecinde kabul edilir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçiminde şu oranlar dikkate alınır;
Not ortalaması %50
Yabancı dil %50
Başvuru sonuçları web sitesinden duyurulur

Gitmeden Önce Yapılacak İşlemler

Gitmeden Önce Yapılacak İşlemler
İLK ADIM
Erasmus Birimi karşı kuruma yazı yazarak Erasmus öğrencisi olarak seçildiğinizi bildirecektir. Aynı zamanda Akademik Birim Koordinatörlerinize ve size gerekli iletişim detaylarını gönderecektir. Harçsız pasaport alabilmeniz için seçilen öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderecektir.

APPLICATION FORM (EV SAHİBİ ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU)
Bölüm Koordinatörünüzün yardımıyla gitmeyi düşündüğünüz yüksek öğretim kurumunun kılavuzunu inceleyiniz. Gideceğiniz kurum ile ilişkiye geçerek başvuru işlemleri için istenen belgeleri temin ediniz, ev sahibi üniveristenin başvuru formuna ulaşınız. (Application Form). Ev sahibi kurum sizden başvuru formunun yanı sıra konaklama formu, ingilizce not belgesi, öğrenci belgesi vb isteyebilir. Formları eksiksiz doldurunuz. Başvuru formu (Aplication Form) gideceğiniz üniversitenin sitesinde bulunmayabilir, bu durumda gerekli belgeler bölümünden Başvuru Formunu doldurunuz.

LEARNING AGREEMENT (ÖĞRENİM ANLAŞMASI)
Erasmus Bölüm Koordinatörlerinizle birlikte yurtdışında alacağınız dersleri seçmeniz ve Learning Agreement Formuna kaydetmeniz gerekmektedir. Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.
3 orijinal nüsha halinde hazırlanır, öğrenci ile iki üniversite tarafından da imzalanır.
Learning Agreement’ da belirlenen derslerin isimleri T.Ü’ de o dönem okutulan derslerden değişik olabilir, ders sayısı daha az ya da daha çok olabilir. Ancak, Learning Agreement’i imzalanarak öğrencinin gittiği kurumda alacağı derslerin, T.Ü.’de alacağı derslere denk olacağını kabul etmektedir. (Kredi eşlenmesi önemlidir) Akademik tanınmanın garanti altına alınmasını sağlar. Anlaşmada yer alan ve başarıyla tamamlanan dersler öğrencinin kendi kurumu tarafından otomatik olarak tanınır. Gerekli hallerde anlaşmada yer alan bazı derslerde değişiklik yapılabilir. Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
RECOGNITION SHEET (NOT TANIMA BELGESİ)
Öğrenci yurt dışına gitmeden önce imzalanır.
4 taraflı imzalanan bir belgedir
1. Öğrenci 2. Bölüm Koordinatörü 3. Fakülte Dekanı (Yüksekokul Müdürü)
4. Kurum Koordinatörü
Notların ne şekilde tanınacağını açıklayan bir belgedir, ve tanınmayı garanti eder. Öğrenim anlaşmasında bir değişiklik var ise RS de değiştirilir.

A) ERASMUS BİRİMİNE GETİRİLECEKLER (KARŞI KURUMA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN)
Aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde eksiksiz olarak Erasmus Birimine getiriniz.
Application Form
Learning Agreement (3 nüsha)
Recognition Sheet (3 nüsha)
İngilizce Transcript (2 nüsha)
ACCEPTANCE LETTER (KABUL MEKTUBU)
Belgeleri eksiksiz getirdiğiniz takdirde Erasmus Birimi gideceğiniz kurum ile ilişkiye geçerek başvurunuzu yapacak, Acceptance Letter isteyecektir. Bu belge vize işlemlerinizde gerekli olacaktır. Karşı kurumdan kabul edildiğinizi ve hangi tarihlerde öğrenim göreceğinizi içeren bir belgedir.
KONAKLAMA YERİNİN BELİRLENMESİ
Öğrenciler gidecekleri kurum ile ilişkiye geçerek konaklama yerinin ayarlanmasını sağlarlar.
LETTER OF CONFIRMATION
Karşı kurumdan kabul mektubunuz geldikten sonra Erasmus Biriminden alınacak bir belgedir. Konsolosluğa götürülmek üzere verilir.Vize işlemleriniz sırasında bu belge gerekecektir.
PASAPORT
Öğrencilerin en az 1 yıllık pasaport almaları gerekmektedir.(Konsolosluklara sorunuz. Bulgaristan 2 yıllık istemektedir. Ülkeden ülkeye değişmektedir.) Harçsız pasaport alabilmek için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurup gerekli ön yazı alınmalıdır. Pasaport işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
VİZE
Gidilecek ülke için vize almak gerekebilir ve her ülkenin vize koşulları farklıdır. Bu nedenle ilgili ülkenin Konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğine başvurulması gerekir. Bazı durumlarda vize almak aylar sürdüğünden vize için erken başvurmak çok önemlidir. Vize almak için T.Ü.’den Letter of Confirmation mektubunu ve gideceğiniz kurumdan gönderilen Acceptance Letter (Yolculuk ve Seyahat Sigortası gerekebilir). Ayrıca her ülke konsolosluğu kendi kurallarına göre çeşitli belgeler istemektedir. Konsolosluklara başvurarak gerekli belgeleri öğrenmeniz gerekmektedir.
SEYAHAT, SAĞLIK SİGORTASI
Öğrencilerin gitmeden önce, seyahat ve orada kalacağı dönemi kapsayan sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigorta vize işlemleri sırasında da gerekli olmaktadır. Öncelikle gidilecek ülkenin Konsolosluğu ile irtibata geçip ne tür bir sigorta istedikleri öğrenilmelidir. Vize için zaman zaman farklı koşullarda sigorta istenmektedir. Vize için gerekli olmasa bile seyahat, sağlık sigortası yaptırılması yurt dışında bulunduğunuz süreçte korunur olmanız açısından gereklidir. Bir fotokopisi gitmeden önce Erasmus Ofisi’ne bırakılmalıdır.
BANKA HESABI
Ziraat Bankası Edirne Şubesi’nde Euro hesabı açtırınız. Banka hesabı açtırıken öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ve ikametgâh belgesi istenmektedir. İşlemlerinizin kolayca halledilebilmesi açısından ailenizle ortak hesap açtırabilirsiniz.
B) ERASMUS BİRİMİNE GETİRİLECEKLER (SÖZLEŞME İMZALAYABİLMEK İÇİN)
Aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde eksiksiz olarak Erasmus Birimine getiriniz.
Pasaport fotokopisi (vizenin ve kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfalar)
Banka hesabını belirten dilekçe (gerekli belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz)
Seyahat- sağlık sigortasının fotokopisi
ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
Öğrenciler gitmeden önce Erasmus Birimi tarafından hazırlanacak Erasmus Öğrenci Sözleşmesini imzalayacaklardır. Sözleşme iki kopya halinde hazırlanır, bir kopya Erasmus Birimi’nde, bir kopya da öğrencide kalır.

Gittikten Sonra Yapılacak İşlemler

Gittikten Sonra Yapılacak İşlemler
Öncelikle gittiğiniz kurumun Erasmus Ofisi'ne / Dış İlişkiler Ofisi'ne gidiniz.
Onların yönlendirmeleri doğrultusunda kaydınızı yaptırınız.
Bazı ülkelerde Yabancılar Şubesine gidip oturma izninizi almanız gerekebilir. Bu konu ile ilgili bilgi edininiz.
Öğrenci Kimlik Kartınızı alınız.
DERS KAYDI VE DERSLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI DURUMUNDA
Ders kaydınızı yaptırınız.
Eğer Learning Agreement'ta belirtilen derslerde bir değişiklik olur ise, Learning Agreement-Changes formunu doldurunuz.
Bu formdan 3 orijinal çıktı alınız.
Kendiniz imzalayınız, kuruma imzalatınız ve önce fax/e-mail daha sonra posta ile TÜ Erasmus Birimi'ne yollayınız.
Konaklama, oradaki telefon numaranız, belli olunca Varış Konfirmasyon Formunu doldurarak intrel@trakya.edu.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine iletiniz.
DÖNMEDEN ÖNCE CONFIRMATION of EXCHANGE and STUDY PERIOD BELGESİNİ İMZALATMAYI UNUTMAYINIZ:
Confirmation of Exchange and Study period belgesi eşleştirildiğiniz üniversitede bulunduğunuz süre aralığını belirten, kurum onaylı, ilgili üniversitede eğitim aldığınıza dair teyit belgedir. Bu formun gittiğiniz kurumda doldurulmasını ve onaylanmasını sağlayınız. Dönüşünüzde TÜ Erasmus Birimi’ne getiriniz

Döndükten Sonra Yapılacak İşlemler

CONFIRMATION OF EXCHANGE
Confirmation of Exchange and Study period belgesi eşleştirildiğiniz üniversitede bulunduğunuz süre aralığını belirten, kurum onaylı, ilgili üniversitede eğitim aldığınıza dair teyit belgedir. Bu formun gittiğiniz kurumda doldurulmasını ve onaylanmasını sağlayınız. Dönüşünüzde TÜ Erasmus Birimi’ne getiriniz.
TRANSCRIPT
Öğrenim sözleşmesinde yer alan tüm derslerin not karşılıklarını belgeleyen ve gidilen kurum tarafından onaylanmış transkriptin aslını, dönmeden önce elden teslim almanızı öneririz. Posta ile gönderilecek transkriptler için öğrencilerin ev adreslerini vermeleri ve gerekli takibi kendilerinin yapmalarını rica ederiz. Dönüşte transkriptin aslını Erasmus Birimi’ne getiriniz.
ÖĞRENCİ RAPOR FORMU
Öğrenci Rapor Formu’nu eksiksiz doldurunuz. (Gerekli dokümanlar bölümüde yer almaktadır) Bir çıktısını alarak Erasmus Birimi'ne getiriniz.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 903 kez okundu.