Giden Staj Öğrencileri

Giden Staj Öğrencileri Genel Bilgiler

Staj Hareketliliği Nedir?
Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı is deneyimi elde etmesidir. Faaliyet, yüseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdısındaki bir isletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır. “Staj (yerlestirme)”, bir yararlanıcının programa katılan baska bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon büyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalısma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalısmalara iliskin arastırma ödevleri, analiz çalısmaları gibi çalısmalar yapmak üzere kullanılmaz.
Yerleştirme Süreleri
Faaliyet süesi lisans, yüseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüsekokulu gibi kısa dönemli yüseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 haftadan baslar, 12 aya kadar sürebilir. Fakat Trakya Üniversitesi olarak daha fazla sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla tüm staj faaliyetleri 3 ay ile sınırlandırılmıştır.
Ön Başvuru Ölçütleri
Lisans ve Önlisans: Son transkriptinde Genel Not Ortalamasının 2.00 olması
Lisansüstü: Öğrencinin Son transkriptinde Genel Not Ortalamasının yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3.00 olması
Gönderilmede Öncelik Sıralaması
Yer bulanlar
Zorunlu stajı olanlar
İsteğe bağlı stajı olanlar
Zorunlu veya isteğe bağlı stajı olmadığı halde programdan yararlanmak isteyenler.
*Gidecek öğrenci sayısı kontenjanlar ve bütçe ile sınırlıdır.
*Halen yurtdışında eğitimine devam eden Erasmus öğrencileri eğitimlerini takip eden dönemde Staj Hareketliliği programından yararlanabilirler. Bu durumda sıralama yapılırken, Yabancı Dil Sınavı ve Mülakata girmemeleri halinde bir önceki puanları dikkate alınacaktır.
*Hesaplama yapılırken başvuru dönemindeki son Genel Not Ortalamaları kullanılacaktır
*Yer bulan ve zorunlu stajı olan kişilere ve daha önce Erasmus Programı’ndan yararlanmamış kişilere öncelik tanınarak başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde Erasmus Koordinatörlüğü Seçim Komitesi tarafından fakülteler arasında eşit dağılım yapılacaktır.
Erasmus öğrencisi olabilmek için UA uygulama elkitabında belirtilen genel ve özel şartlara haiz olunması gerekir. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir. Öğrencilerin genel ve özel şartları sağlamaları durumunda, psikolojik olarak değişimden yararlanmasının uygun olmadığına ancak hastane raporu ile karar verilebilir.
Seçim Sonuçları:
Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde, sınavların bitimini takiben en geç 3 gün içinde bölümlerin ilan panolarında ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayınlanır.
Gerekli Belgeler:
Yerleştirmelerde gönderen yüksek öğretim kurumu ile misafir olunan isletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Zira söz konusu kuruluşlar farklı taraflarca imzalanan bireysel yerleştirme sözleşmelerince yasal olarak bağlanmış olacaklardır.
Kabul mektubu (Acceptance)
Staj yapılacak kuruluş tarafından hazırlanır. Öğrencinin hangi tarihler arasında staj yapacağının belirtilmesi gerekir.
Erasmus Staj Hareketliliği Sözleşmesi
Yerleştirmelerde öğrencilere yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması verilir.
Yerleştirme Anlaşması (Placement Contract): Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. (Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. gibi konulara ait bilgileri içerir).
Letter of Intent: (Davet mektubu) İlgilenen kurum ile staj programının detayları üzerine anlaştıktan sonra ev sahibi kurumdan ‘letter of intent’ istenir. Bu ortak kurumun öğrencilere staj yeri bulma vs gibi konularda sorumluluk aldığını gösteren bir mektuptur.
Onay Belgesi (Letter of Confirmation): Karşı kurumdan kabul mektubunuz geldikten sonra Erasmus Biriminden alınacak bir belgedir. Konsolosluğa götürülmek üzere verilir. Vize işlemleriniz sırasında bu belge gerekecektir.
Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü (Training Agreement and Quality Commitment): Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içerir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir; gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikliğin derhal icra edilmesi gereklidir.
Katılım Sertifikası (Confirmation of Training): Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini belirten, kurum onaylı teyit belgesidir. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.
Staj dönemini tamamlayan öğrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak iddia edemez.
Tanınma:
Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürenin Trakya Üniversitesi tarafından tam olarak tanınır.
Yeterlilik Puanının Hesaplanması
Genel Not Ortalamasının %55
Yabancı Dil Puanının %45’i

Staja Gitmeden Önce Yapılacak İşlemler

ÖNEMLİ NOT : Staj Hareketliliği ile ilgili tüm dökümanları Gerekli Belgeler Başlığı Altında Bulabilirsiniz..
EVSAHİBİ KURUMA BAŞVURU
Bölüm Koordinatörünüzün yardımıyla gitmeyi düşündüğünüz kurumu inceleyiniz. Gideceğiniz kurum ile ilişkiye geçerek başvuru işlemleri için istenen belgeleri temin ediniz, evsahibi kurumun başvuru formuna ulaşınız. (Application Form). Evsahibi kurum sizden başvuru formunun yanı sıra konaklama formu, ingilizce yeterlilik belgesi, öğrenci belgesi vb. belgeleri isteyebilir. Formları eksiksiz doldurunuz.
ACCEPTANCE LETTER
Birim Koordinatörünüzün yardımıyla gideceğiniz kurum ile ilişkiye geçerek Acceptance Letter isteyiniz. Acceptance Letter, karşı kurumdan kabul edildiğinizi gösteren bir belgedir ve karşı kurumun başlıklı kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalıdır. (Gerekli belgeler kısmında yer almaktadır). Bu belge size vize işlemleriniz sırasında da gerekecektir. Bir kopyasının size fakslanmasını talep ettikten sonra orijinal / asıl kopyanın posta adresinize gönderilmesini isteyiniz. Posta ile gönderilecek adresi açık ve net biçimde belirtmeniz gerekmektedir. Bu belgenin bir nüshasını Erasmus Birimi'ne getireceksiniz, diğer nüshası ise vize işlemleriniz sırasında gerekli olacaktır.
LETTER OF INTENT
İlgilenen kurum ile staj programının detayları üzerine anlaştıktan sonraev sahibi kurumdan ‘letter of intent’ istenir. Bu ortak kurumun öğrencilere staj yeri bulma vs gibi konularda sorumluluk aldığını gösteren bir mektuptur. (Örneği gerekli belgeler kısmında yer almaktadır.)
LETTER OF CONFIRMATION
Karşı kurumdan kabul mektubunuz geldikten sonra Erasmus Biriminden alınacak bir belgedir. Konsolosluğa götürülmek üzere verilir. Vize işlemleriniz sırasında bu belge gerekecektir.
TRAINING AGREEMENT VE KALİTE TAAHHÜDÜ
Training Agreement ve Kalite Taahhüdü (tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge formu) doldurulmalıdır. Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma gibi gerekli bilgiler belirtilmelidir. (Gerekli belgeler kısmında yer almaktadır).
SİGORTA
Öğrencilerin gitmeden önce yol ve sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigorta, vize işlemleri sırasında da gerekli olmaktadır. Vize için zaman zaman farklı koşullarda sigorta istenildiğinden dolayı öncelikle gidilecek ülkenin Konsolosluğu ile ilişkiye geçilip ne tür bir sigorta istedikleri öğrenilmelidir. Sigorta poliçesinin bir fotokopisi Erasmus Birimi'ne bırakılmalıdır.
PASAPORT
Öğrencilerin en az 1 yıllık pasaport almaları gerekmektedir. (Konsolosluklara sorunuz) Harçsız pasaport alabilmek için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurup gerekli ön yazı alınmalıdır. Pasaport işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
VİZE
Gidilecek ülke için vize almak gerekebilir ve her ülkenin vize koşulları farklıdır. Bu nedenle ilgili ülkenin Konsolosluğuna yada Büyükelçiliğine başvurulması gerekir. Bazı durumlarda vize almak aylar sürdüğünden vize için erken başvurmak çok önemlidir.
Vize almak için T.Ü.’den Letter of Confirmation mektubunu ve gideceğiniz kurumdan gönderilen Acceptance Letter (Yolculuk ve Seyahat Sigortası gerekebilir). Ayrıca her ülke konsolosluğu kendi kurallarına göre çeşitli belgeler istemektedir. Konsolosluklara başvurarak gerekli belgeleri öğrenmeniz gerekmektedir.
BANKA HESABI
Ziraat Bankası Edirne Şubesi’nde Euro Hesabı açtırınız. Banka hesabı açtırırken istenen belgeler öğrenci kimliği, nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesidir.
ERAMUS BİRİMİNE GETİRİLECEKLER
Aşağıdaki belgeleri bir dosya içinde eksiksiz olarak Erasmus Birimine getiriniz.
• Akseptans
• Training Agreement ve Kalite Taahhüdü
• Pasaportunuzun kimlik ve vize sayfalarının fotokopisi
• Sigorta poliçenizin kopyası
YERLEŞTİRME SÖZLEŞMESİ
Öğrenciler gitmeden önce Erasmus Birimi tarafından hazırlanacak Erasmus Yerleştirme Sözleşmesini imzalayacaklardır. Sözleşme iki kopya halinde hazırlanır, bir kopya Erasmus Birimi’nde, bir kopya da öğrencide kalır.
KONAKLAMA YERİNİN BELİRLENMESİ
Konaklama yerinin belirlenmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Evsahibi kurumdan da konaklama yeri bulma konusunda destek istenebilir.

Staja Gittikten Sonra Yapılacak İşlemler

GENEL KONULAR
Öncelikle gittiğiniz kurumun Erasmus Ofisi'ne / Dış İlişkiler Ofisi'ne gidiniz.
Onların yönlendirmeleri doğrultusunda işlemlerinizi tamamlayınız.
Bazı ülkelerde Yabancılar Şubesine gidip oturma izninizi almanız gerekebilir. Bu konu ile ilgili bilgi edininiz.
VARIŞ KONFİRMASYON FORMU :
Konaklama, oradaki telefon numaranız, belli olunca Varış Konfirmasyon Formunu doldurarak intrel@trakya.edu.tr adresine iletiniz.
DÖNMEDEN ÖNCE CONFIRMATION OF TRAINING BELGESİNİ İMZALATMAYI UNUTMAYINIZ:
Confirmation of Training belgesi gittiğiniz kurumda bulunduğunuz süreyi belirten, kurum onaylı teyit belgesidir. Bu formun gittiğiniz kurumda doldurulmasını ve onaylanmasını sağlayınız.
Dönüşünüzde TÜ Erasmus Birimi’ne getiriniz.

Döndükten Sonra Yapılacak İşlemler

CONFIRMATION OF EXCHANGE
Confirmation of Exchange and Study period belgesi eşleştirildiğiniz üniversitede bulunduğunuz süre aralığını belirten, kurum onaylı, ilgili üniversitede eğitim aldığınıza dair teyit belgedir. Bu formun gittiğiniz kurumda doldurulmasını ve onaylanmasını sağlayınız. Dönüşünüzde TÜ Erasmus Birimi’ne getiriniz.
TRANSCRIPT
Öğrenim sözleşmesinde yer alan tüm derslerin not karşılıklarını belgeleyen ve gidilen kurum tarafından onaylanmış transkriptin aslını, dönmeden önce elden teslim almanızı öneririz. Posta ile gönderilecek transkriptler için öğrencilerin ev adreslerini vermeleri ve gerekli takibi kendilerinin yapmalarını rica ederiz. Dönüşte transkriptin aslını Erasmus Birimi’ne getiriniz.
ÖĞRENCİ RAPOR FORMU
Öğrenci Rapor Formu’nu eksiksiz doldurunuz. (Gerekli dokümanlar bölümüde yer almaktadır) Bir çıktısını alarak Erasmus Birimi'ne getiriniz.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1632 kez okundu.