İkamet İşlemleri

Yeni İkamet İzin Başvurusu evrak teslimi yapacak öğrencilerimiz Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Uluslararası Öğrenci Ofisi'ne evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

Türkiye'ye giriş, Türkiye'de kalış ve Türkiye'den çıkışlar ile ilgili konularda "Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)" 157 numaralı telefonu arayarak faydalanabilirsiniz.

İlk Başvuru Video Anlatımı                                    Uzatma Başvurusu Video Anlatımı
         

İstenilen belgeler;

1-     E-İkametten alınan başvuru formu;

 Açıklama: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden  sistem tarafından oluşturulur. Formun çıktısı alınıp yabancı uyruklu öğrenci tarafından imzalanmalıdır.

2-     Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi;

 Açıklama: Talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yada pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır. Belgelerin teslim edildiği esnada pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş-çıkış mührünün bulunduğu sayfanın fotokopisi getirilmelidir.

   

3-     Dört (4) adet fotoğraf;

 Açıklama: Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.

 
4-     Sağlık sigortası;

 Açılama: Aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnız birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

a)      İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge;

b)     Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli / mühürlü provizyon belgesi;

c)      Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir.)

d)     Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortalarında  “İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.

 

5-     Öğrenci belgesi;

 Açıklama: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

 

6-     Adres bilgilerini gösteren belge;

Açıklama: Adres bilgilerine dair; yabancı uyruklu öğrencinin ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon, vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yabancı uyruklu öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi, yakının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde /şekilde kalınıyorsa bu durumu gösterir bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

 

7-     İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz;

 Açıklama: Yabancı uyruklu öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir. 2023 yılı için ücret 356 TL olarak belirlenmiştir.

 

8-     Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde; (18 yaşından küçük iseniz lütfen Türkiye'ye gelmeden önce aşağıda a, b ve c maddelerinde yazılı belgeleri yanınızda hazır getiriniz.)

 a)      Muvafakatname : Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)

b)     Doğum belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenilecek belgedir.

c)      Muvafakatname ve doğum belgesinin “apostil şerhli” olması gerekmektedir.

Muvafakatname ve doğum belgesi için bazı önemli hususlar belirlenmiştir. Onaya Tabi olan bu belgelere ilişkin olarak belgenin "Apostil Şerhli" olması gerekmektedir. Apotil şerhli belgelerde belgenin aslı noter tasdikli türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

Bu içerik 04.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 14206 kez okundu.