İkili Anlaşmalar

ERASMUS İKİLİ ANLAŞMASI NEDİR?
Erasmus İkili Anlaşması, iki yükseköğrenim kurumunun öğretim elemanı, öğrenci ve personel değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında yaptığı anlaşmadır.

ORTAK BULMA
Kişisel ilişkiler kullanılarak Avrupa’daki üniversitelerle bağlantıya geçilerek, Avrupa’daki üniversitelerin web sitelerini inceleyerek bölümler ve derslerle ilgili bilgi edinilebilir. Uygunsa ilgili bölüm ile yazışılarak anlaşma yapılabilir.

İKİLİ ANLAŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter) sahibi olması gerekir. Trakya Üniversitesi Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahiptir. Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olan kurumların listesine aşağıdan ulaşılabilir.

2003 Listesi
http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/ERASMUS/ERASMUS/Awarded_EUC_2003_2007.xls
2005 Listesi
http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/ERASMUS/ERASMUS/Approved_EUC_2006_2007.xls
2007 Listesi
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/documents/euc_selection_2007.xls
2008 Listesi
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/2008/documents/erasmus_selection_2008.xls
2009 Listesi
http://www.ua.gov.tr/uploads/erasmus/euc%202009%20results.xls

HANGİ ÜLKELERLE ANLAŞMA YAPILABİLİR?
Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır. Avrupa Birliğine Aday ülke olan Türkiye aşağıdaki 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle Erasmus İkili Anlaşması yapabilmektedir.
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovak Cumhuriyeti

İKİLİ ANLAŞMA FORMU
İkili anlaşmalar 2 orijinal nüsha halinde hazırlanmalıdır. İkili anlaşma formuna ve formu doldurmak için gerekli konu alan kodlarına gerekli dokümanlar kısmından ulaşabilirsiniz. İkili anlaşma formu tamamlandıktan sonra imzaya gönderilmek üzere Dış İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi’ne iletilmelidir. Erasmus Ofisi İkili Anlaşmanın üniversitemiz Dış ilişkiler Birimi Kurum Koordinatörü tarafından imzalanmasını sağlayacak, ortak kuruma gönderecektir.
İkili anlaşmalar yalnızca öğrenci değişimi, yalnızca öğretim elemanı değişimi ya da hem öğrenci hem de öğretim elemanı değişimi şeklinde olabilir.
Öğrenciler 1 ya da 2 akademik dönem için gönderilebilir.
Öğretim elemanları 1-2 hafta için gönderilebilir ve en az 5 saat ders vermek ya da buna eşdeğer şekilde seminer vb öğretim çalışmalarında bulunmakla yükümlüdürler.
İkili anlaşmalarda karşılık esastır. Öğrenci ya da öğretim elemanı değişimi yapılacaksa, değişimin karşılıklı olacağı İkili Anlaşmada belirtilmelidir.
Değişim sürecinde konaklama vb. masraflar öğrenci, öğretim elemanı ve personelin kendi Ulusal Ajansı tarafından karşılanır.

Ek Dosyalar
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1131 kez okundu.