Uluslararası Ortak Programlar

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI (UOLP) HAKKINDA

MİMARLIK PROGRAMI 

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı bir Türk Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen lisans programlarıdır. Öğrenciler dönüşümlü olarak eğitimlerinin yarısını Türkiye’de, diğer yarısını Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde görmektedirler. 

Programların Özellikleri

İki ülkede eğitim: Uluslararası Ortak Lisans Programlarının amacı küreselleşen dünyamıza öğrencileri hazırlayarak, eşsiz bir deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz iki ayrı ülkede ve üniversitede öğrenim görmekle kalmayıp, biri Türkiye’de diğeri ise Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde iki saygın üniversiteden diploma almaktadırlar.

İki farklı kültür: Bu programlarda öğrenciler iki farklı kültürü yakından tanıyarak, bu deneyimleri sayesinde çok uluslu şirketlerde ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla çalışabilmektedirler.

YÖK onaylı, kaliteli eğitim: Bu programlardaki öğrenciler iki diploma aldıkları için hem Türkiye’deki üniversitelerinin, hem de Kuzey Makedonya Cumhuriyetindeki akademik şartlarını yerine getirmiş olmaktadırlar. Bu eğitimleri YÖK tarafından onaylanmaktadır.

Eğitim Modeli

Her programın kendine has eğitim modeli vardır. Lisans eğitimlerinin 1. ve 2. yıllarını Uluslararası Balkan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde,  3. ve 4. yıllarını Trakya Üniversitesi' nde görmektedirler


 Mimarlık (İngilizce) Programı (Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi)

                Eğitim Ücretleri, Hazırlık, 1. ve 2. Sınıf (Uluslarası Balkan Üniversitesi)

               5.000 EURO

              Diğer yaşam masrafları için tıklayınız.

              Eğitim Ücretleri, Hazırlık, 3. ve 4. Sınıf (Trakya Ünviersitesi)

             2500 EURO

             Diğer yaşam masrafları için tıklayınız.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Kosova Priştine Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıldır.

Öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfı ile 1. ve 2. sınıf öğrenimlerini Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, 3. ve 4. Sınıf öğrenimlerini ise Kosova Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde tamamlayacaklardır. 

Bu programa; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir.

Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

 Türk Dili ve Edebiyatı Programı (Priştine Üniversitesi)

           Eğitim Ücretleri, Hazırlık, 1. ve 2. Sınıf (Trakya Üniversitesi)

           1.116 TL ( 2020-2021 Yılı için)

           Diğer yaşam masrafları için tıklayınız.
 
          Eğitim Ücretleri, Hazırlık, 3. ve 4. Sınıf (Priştine Ünviersitesi)

          50 EURO

          Diğer yaşam masrafları için tıklayınız.

Bu içerik 17.06.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1759 kez okundu.