Yenilik Transferi Projeleri

Leonardo da Vinci Programı faaliyetlerinden biri olan Yenilik Transferi projeleri, mesleki eğitim ve öğretimi geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla daha önceden yapılmış Leonardo da Vinci veya başka yenilikçi proje sonuçlarının ya da çıktılarının yeni ülkelere, bölgelere ya da sektörlere transfer edilmesi amacıyla hazırlanan çok ortaklı projelerdir.

Bu projeler program katılımcısı en az üç ülkeden üç kurumun ortaklığıyla yapılmaktadır.   Bu projelerin amacı hedef kitle ya da sektör için yenilikçi eğitim araçlarını ve imkanlarını kazandırmaktır. Hayatboyu Öğrenme anlayışı çerçevesinde bireyin hızla değişen günümüz mesleki eğitim sistemine ve koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştıran bu projeler, aynı zamanda sektörlerin rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunacak yenilikçi araç ve yöntemlerin geliştirilmesine finansal destek sağlar.  Bu projeler için başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır.

2010 Teklif Yılı Yenilik Transferi Projeleri için başvuru formu TRNASP (Turkish National Agency Software Project) sistemine yüklenmiştir. Önceden yayınlanan taslak form üzerinde çalışan kurumlar varsa, bu çalışmalarını yeni yayınlanan 2010 Başvuru Formuna aktararak başvurularını sunmalıdırlar. Eski formlar kullanılarak sunulan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

2010 Yılı Yenilik Transferi projeleri için son başvuru tarihi 26 Şubat 2010’dur. En geç bu tarihe kadar (bu tarih dahil) proje başvurusunun TRNASP elektronik ortamında yapılması ve 1 nüsha yazıcı çıktısının da imzalanıp ve mühürlenip postaya verilmesi, ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ek Dosyalar
Bu içerik 11.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 282 kez okundu.